Loading

Gumpun Muay Thai

Gumpun Muay Thai

มวยไทยBrand Story

          นักมวยผู้เป็นตำนานของไทยทำให้ มวยไทย มีชื่อเสียงไปทั่วโลก เค้าเริ่มอาชีพมวยตั้งแต่อายุ 5-6 ขวบ หารายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัวมาแต่เด็ก ใช้ร่างกายอย่างหนักเพื่อฝึกฝนความสามารถในการต่อสู้บนเวทีผ้าใบ เมื่ออายุยี่สิบปลายการเคลื่อนไหวเริ่มช้าลงต้องเลิกชกมวย หลายคนต้องทิ้งความสามารถที่ฝึกฝนมาอย่างยากเย็น ส่วนน้อยได้สานความสามารถต่อโดยการเป็นครูมวยหรือเปิดค่ายมวย ส่วนใหญ่ที่ไม่ได้เรียนหนังสือ ไม่มีเงินเก็บต้องไปทำงานใช้แรงงานหรืองานผิดกฎหมาย มีปัญหาสังคมตามมา
          กำปั้นมวยไทยมีการออกแบบการบริหารในรูปแบบกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) เพื่อสร้างอาชีพที่มั่นคงให้ครูมวยไทย โดยปกตินักมวยที่มีชื่อเสียงจะมีรายได้สูงในตอนที่ยังประกอบอาชีพนักมวย และนักกีฬาส่วนใหญ่มักจะไม่มีการวางแผนการออมไว้ และหลังจากที่เลิกชกมวยแล้วรายได้ก็ลดลงและไม่มีเงินออม การชกมวยไม่ได้ทำให้ต้องดิ้นรนเลี้ยงตัวเองและครอบครัวโดยการไปประกอบอาชีพอื่นๆที่ไม่ถนัด และไม่ได้ใช้ทักษะที่สั่งสมมาอย่างยากเย็น ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาตามมาของชีวิตนักมวยในภายหลัง กำปั้นมวยไทยเล็งเห็นความสำคัญของกีฬามวยและทักษะของนักมวยจึงหาวิธีแก้ไข ด้วยการสร้างยิมมวยและระบบบริหารจัดการยิมมวยไว้เพื่อให้นักมวยที่เลิกประกอบอาชีพมวยไทยได้ทำงานในหน้าที่ของครูมวยหรือแม้แต่เจ้าของกิจการ และกำปั้นมวยไทยยังได้มีระบบแนะนำการออม และการจัดระเบียบการเงินเพื่อการเกษียณอายุให้ครูมวย
          ด้านการออกแบบมาตรฐานการสอนถึงแม้ว่ามวยไทยกำลังเป็นที่นิยมทั้งในและต่างประเทศ แต่จุดอ่อนของการออกกำลังแบบมวยไทยก็คือการสร้างมาตรฐานการฝึกซ้อม ซึ่งมีความหลากกลายแล้วแต่ความสามารถของครูมวยแต่ละคน นักมวยเก่งๆอาจจะไม่ใช่ครูมวยที่เก่ง หลักสูตรของกำปั้นจึงถูกออกแบบการสอนจากครูมวย นักวิทยาศาสตร์กีฬาและวิศวกรกระบวนงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อให้ ผู้ฝึกสามารถสร้างกลุ่มกล้ามเนื้อได้ทุกส่วนของร่างกายโดยใช้มวยไทยเป็นพื้นฐานในการออกกำลังกาย กำปั้นมวยไทยสร้างมาตรฐานการฝึกซ้อมให้ผู้ฝึกจนได้ชื่อว่าซ้อมกับครูมวยคนไหนก็สนุกสนานท้าทายสร้างกล้ามเนื้อได้เหมือนกัน

 

Muay Thai boxers, the legend of Thailand who make known Muay Thai around the world, start their boxing carrier at very young age to feed themselves and theIr family. All theIr strength and body has been exploited to fight on the ring. And after they approach their late twenty, the body movement is slowing down. They have to end their boxing career leaving the boxing skills behind. The few lucky ones get to be Muay Thai trainer and very fews being owner of boxing camp. The majority of them who is illiterate turn to be unskilled labor or worst being part of organized crime which create social problem later on.

Gumpun Muay Thai is a social enterprise that establish stable career for Muay Thai fighter even after their retirement from boxing career.  Generally, Muay Thai fighters earn high income from the fight, sadly without saving along the side of their boxing career. This poor financial plan happen to other athletes as well. After boxing career has ended at a very young age, earning is down yet still without saving. Struggling to feed themselves and their families, they are forced to leave their past glory and their legacy in Muay Thai behind. That might turn tragedy later on. Gumpun Muay Thai learns all these obstacles. We create a management system for a Muay Thai gym that is replicable. So that the Muay Thai fighter can exploit their boxing skills effectively in continue being Muay Thai trainer or even an owner of the gym. Moreover we have advising system for saving and financial plan for retiring in place.

For standardize of Muay Thai teaching, although Muay Thai is popular around the world, there were no teaching standard before ours for a non boxer to fulfil exercising purpose. Having no standard leaves the effectiveness of the sport depending on individual trainer capability. ‘Not all good boxers are good trainer’ is a known but hard-to-accept fact. Standard practice at Gumpun Muay Thai for a non boxer is created by experienced Muay Thai fighters, team of system engineers from Khon Kaen University and a group of experienced sport scientists. The course was created with the purpose of having a practitioner building lean but agile muscle, the boxer like body, while preventing injury from encountering force which is the nature of the boxing sports itself. We can assure you that boxing with any Gumpun Muay Thai trainer can be as challenge and as fun.

“Learn more about our journey by visiting Channel News Asia: