Loading

all_package

all_package

all_package

REGULAR PACKAGE FOR GUMPUN JUNIOR
(5-11 YEARS OLD)

รายครั้ง ครั้งละ 350 บาท

5 ครั้งใน 1เดือน 1350 บาท

10 ครั้งใน 2 เดือน 2300 บาท

30 ครั้งใน 6 เดือน 6500

รายเดือนแบบไม่จำกัดครั้ง

1 เดือน 2900 บาท

4 เดือน 8000 บาท

6 เดือน 10500 บาท

12 เดือน 18000 บาท

ONE ON ONE PACKAGE FOR GUMPUN JUNIOR
(5-11 YEARS OLD)

1 ครั้ง 800 บาท
15 ครั้งใน 3 เดือน 10500 บาท
30 ครั้งใน 6 เดือน 000 บาท

***เงื่อนไขคอร์สเด็ก***

 


Professional Muay Thai Class with ED visa

1 เดือน 7000 บาท

3 เดือน 19500 บาท

6 เดือน 36000 บาท

12 เดือน 66000 บาท

 

*ค่าธรรมเนียมดำเนินการต่อวีซ่า 3900 บาทต่อครั้ง
เฉพาะแพคเกจ 3 เดือนขึ้นไป

Multiple Sessions

5 ครั้ง ใน 1 เดือน 2500 บาท

15 ครั้ง ใน 2 เดือน 2500 บาท

โปรแกรมการซ้อม

ซ้อมเช้า 06:00 – 08:00 น.

ซ้อมเย็น 19:00 – 21:00 น.

คอร์สมวยอาชีพ (เฉพาะรอบ 19:00 น.)

รายเดือน  3900 บาท

 


REGULAR PACKAGE FOR 12+ YEARS OLD

รายครั้ง ครั้งละ 500 บาท

5 ครั้งใน 1 เดือน 2000 บาท

10 ครั้งใน 2 เดือน 3500 บาท

30 ครั้งใน 6 เดือน 8500 บาท

รายเดือนแบบไม่จำกัดครั้ง

1 เดือน 3900 บาท

4 เดือน 12000 บาท

6 เดือน 16000 บาท

12 เดือน 26000 บาท

 

ONE ON ONE PACKAGE FOR 12+ YEARS OLD

1 ครั้ง 1000 บาท
15 ครั้งใน 3 เดือน 13500 บาท
30 ครั้งใน 6 เดือน 25000 บาท


RELAXING MASSAGE

นวดผ่อนคลาย ทั้งตัว 1 ชั่วโมง 30 นาที 1,000 บาท

นวดผ่อนคลาย เป็นจุด 30 นาที 400 บาท

 

SPECIAL OFFER FOR MEMBER

นวดผ่อนคลาย 4 ครั้ง + แพ็กเกจราย 4 เดือน 13,200 บาท

นวดผ่อนคลาย 6 ครั้ง + แพ็กเกจราย 6 เดือน 17,600 บาท

นวดผ่อนคลาย 12 ครั้ง + แพ็กเกจราย 12 เดือน 28,600 บาท